Navigation Menu

Wojewodztwo podlaskie: Podlasie historyczne

Daty historyczne, jakie są bardzo znaczące w kwestii rozwoju Podlasia, będącego na chwilę obecną jednym z głównych szesnastu rejonów w naszym kraju, to rok 1560. Co wówczas miało miejsce? Otóż w styczniu tego rocznika doszło do brutalnego read...

Read More

Wojewodztwo podlaskie: Nazwa Podlasie

Słowo Podlasie wywodzi się pod względem etymologicznym od nie wiadomo jakiego w zasadzie określenia. Nie jest po dziś dzień ustalona przez badaczy jednoznacznie nazwa tego regionu w naszym kraju. Ogólnie mówi się jednakże o dwóch specyficznych read...

Read More

Wojewodztwo podlaskie: Miasta

Jeszcze przed podziałem administracyjnym, jaki miał miejsce w końcówce minionego stulecia Podlasie prezentowało się znacząco inaczej niż ma to miejsce na chwilę obecną. W zakresie zmiany granic przeobrażenia nastąpiły po podziale read...

Read More

Wojewodztwo podlaskie: Historia Podlasia

Podlasie jest to rejon, który wiele lat poddawany był rozlicznym rodzajom modyfikacji w zakresie wyglądu jego gruntów i terytoriów wchodzących w jego skład. Ogólnie rzecz biorąc na tym obszarze kraju dochodziło do rozmaitych wydarzeń read...

Read More