Navigation Menu

Jeszcze przed podziałem administracyjnym, jaki miał miejsce w końcówce minionego stulecia Podlasie prezentowało się znacząco inaczej niż ma to miejsce na chwilę obecną.Wojewodztwo podlaskie: Miasta W zakresie zmiany granic przeobrażenia nastąpiły po podziale administracyjnym naprawdę bardzo duże.Wojewodztwo podlaskie: Miasta Już pierwsze modyfikacje w zakresie wyglądu i terytoriów wchodzących dokładnie w skład Podlasia miały miejsce w okresie rozbiorów Polski, a także podczas kongresu wiedeńskiego, wtedy też zaczęto obejmować obszary, jakie w województwie podlaskim nie były w okresie I Rzeczypospolitej.Wojewodztwo podlaskie: Miasta W zakres województwo włączono więcej terenów, więc automatycznie doszło do jego poszerzenia i powiększenia. Później zaczęto mówić o guberni podlaskiej, jaka charakterystyczna była dla czasów Królestwa polskiego.

W zakresie takowych przemian natomiast zaczęto mówić o specyficznym podziale miejskim, na podstawie którego wyszczególniono Podlasie właściwe jakie odnosiło się do granic województwa podlaskiego I Rzeczypospolitej a także miasta, jakie zaczęły wchodzić w skład granic po podziale administracyjnym następującym po rozbiorach Polski.

– autor artykułu